up stage

6027
EN up stage
NL achter toneel / richting het achtertoneel
ES del fondo de la escena