to unload / ? (a truck)

6024
EN to unload / ? (a truck)
NL uitladen (vrachtwagen)