truss bracket; lifting bracket

1417
EN truss bracket; lifting bracket
NL truss beugel; truss hijsbalk
ES garra de truss, conjunto de elevaciÛn