inclined tower (no sleeve block)

1317
EN inclined tower (no sleeve block)
NL schuine hijstoren (zonder sleeveblock)