conical coupler

1143
EN conical coupler
NL enkel conische koppeling
ES engancho cÛnico