endless wire rope - pressed

0743
EN endless wire rope - pressed
NL eindloos geperste staalstrop
ES eslinga cerrada (cable de acero)