swaging

0718
EN swaging
NL compacteren (in elkaar persen)
ES estampado