shackles deel 6 - conclusie

jpg-afwaarderen-harp

Uit de figuur hierboven - afgeleid uit een fabrieksbrochure - blijkt de dwarse belasting mogelijk, als er maar een reductie wordt op toegepast. En die reductie moet groter zijn naarmate de hoek met de rechte lijn groter wordt. Helemaal dwars blijft er dan maar ten hoogste 50% over. Tel daar nog eens bij op dat in ons vak – met het hijsen boven personen – we tot maximaal de helft van de WLL mogen gaan die op zo'n shackle vermeld staat ...
Dus: een 2 tons harp is dwars maximaal tot 0,5 ton te belasten!!

En eigenlijk... is het dwars belasten van een harp gewoon iets voor viespeuken: rigging gaat over veiligheid, dingen secuur uitvoeren, netjes zijn, geen rare toestanden uithalen en maar hopen dat het sterk genoeg is... je schijt toch ook niet in je bed!

Een voorbeeld hiervan is hetvolgende: de inwendige breedte van een harp is wat kleiner dan de inwendige lengte. En wanneer bij een wisselende belasting de ‘scheve’ harp plotseling zou recht schieten valt de last een klein beetje en ontstaat er een (kleine) schokbelasting. En bij het hijsen van lasten zijn de woorden vallen en schokken nou juist de zaken die we moeten vermijden. Zeker als er personen gehesen worden kan zelfs de geringste ‘val’ al leiden tot zeer sterke reacties. En als die ene harp in een van de benen van een tweesprong zit, schiet hij meteen een stukje naast zijn punt. In de evenmenten niet altijd een probleem, maar bij al die trekken die om de 20cm gemonteerd zijn...

Om uiteindelijk op jouw vraag terug te komen: Mag je een shackle nu wel of niet dwars gebruiken?

  • Een D-sluiting mag nooit dwars!
  • Een harp dwars belasten is het sterk af te raden: in dit geval zeker afwaarderen!

Dus . . . . . .   zo moet het zeker niet:

jpg-zoniet2

jpg-zoniet1

jpg-zoniet6
jpg-zoniet4

jpg-zoniet3

jpg-zoniet5