shackles deel 2 - Eisen

Hijsen en heffen met shackles
Om te weten of een sluiting voor hijs- of hefwerk geschikt is, zullen daarop tenminste de volgende vier zaken moeten staan vermeld:

  1. WLL. Opgave van toelaatbare belasting (in ton) bijvoorbeeld WLL 2 ton. crosby-sluit-cijf
  2. Naam of code van de fabrikant – bijvoorbeeld Crosby, of Bs  (=Van Beest). In de figuur hiernaast staat de naam tussen de 45º aanduiding, die overigens niet verplicht is, maar waarmee Crosby aan de gebruiker extra informatie geeft. En ‘China’ is geen naam van een fabrikant, maar van een land.....
  3. Code voor de materiaalsoort, meestal een of meer (letters en) cijfer(s).  Bijv. 6 voor Grade 6 (600 N/mm²), of in figuur hiernaast ‘P5F’.
  4. CE-teken (= Conform Machine Richtlijn –  Er moet dan dus ook een IIA-verklaring van deze soort sluiting te vinden zijn.

Alleen als die vier zaken op de sluiting vermeld staan, is de kans groot dat hij voor hijswerk is ontworpen en bestemd. Een fabrikant met informatie (in brochures of op internet) over het ontwerp en gebruiksdoel en de vermelding in de tabellen van mogelijke specifieke kenmerken, de karakteristieke afmetingen, de WLL en de gehanteerde veiligheidsfactor geven echte zekerheid. Al is namaak nooit helemaal uit te sluiten.
NB: Sluitingen waarop alleen maar WLL, staat worden afgeraden voor gebruik in hijsen of heffen. Wat trekproeven met stalen onderdelen waarop ‘WLL’ stond (afkomstig uit een van de bekende bouwmarkt ketens) gaven maar al te duidelijk aan dat dit helemaal niets zegt. Een musketon met een vermelding van WLL 120kg, stond al helemaal open bij 180 kg. En een Quick link met daarop WLL 240kg liet de schroefdraad al ‘schuiven’ bij 400 kg.

Ongetwijfeld werden allebei die dingen gemaakt in China, maar daar heeft men geen idee wat die “rare W” en twee LL” tekentjes achter elkaar moeten voorstellen. Net zoals wij niets van die Chinese tekens snappen... Ze hebben daar waarschijnlijk alleen maar gehoord dat het beter verkoopt als je er ‘WLL’ op zet, met een getal in kg daarachter. De Chinese industrie kent heel hoogwaardige sectoren, maar er is ook nogal eens wat “kaf onder het koren”, en bij Chinese producten komen om de haverklap affaires aan het licht, waarbij blijkt dat er omwille van de prijs - met veiligheid of kwaliteit gesjoemeld is.

Het laat zich raden hoe zo’n product veiligheid-affaire bij hijswerkzaamheden aan het licht zou komen:
Juist bij verkeerd gebruik komt dat soort problemen het eerst tot uiting, en dan ontstaat een hele heisa over wie de eerst en de meest verantwoordelijke – en natuurlijk vooral ook de meest aansprakelijke is.

deel 3: vormen en afmetingen