Mag je een shackle nu wel of niet dwars gebruiken?

Ik heb gehoord dat het helemaal niet uitmaakt hoe je een shackle gebruikt, omdat ze toch berekend zijn op gebruik in alle standen...?

 

  1. Antwoord:

boei-1“Jee” en “Na“ - om deze woorden ook maar eens te gebruiken.

  • Het hangt ervan af welke ‘shackles’ je precies bedoelt, want hand- (en voet-) boeien worden ook wel eens ‘shackles’ genoemd.
  • Niet elke ‘shackle’ is bedoeld om mee te hijsen. boei-2Maar we gaan er – bij
    een vraag aan de Argh - wel van uit dat je daarop doelt.
  • Verder is natuurlijk de vraag wat je precies met ‘dwars’ bedoelt.

We gaan de gestelde vraag dus maar in stappen beantwoorden.

 

Benaming en normen voor shackles

Er zijn meerdere soorten van ‘shackles’. Het Nederlandse woord daarvoor is trouwens sluitingen - of in de ouderwetse vorm ervan sluitings. De oude NEN normen voor sluitings waren NEN 964 (1965) voor de D-vorm en NEN 965 (1961) voor de harpvormige. Deze normen zijn inmiddels opgevolgd door ISO 2415 (2004) voor Gesmede D- en harpsluitingen voor algemene hijsdoeleinden, en NEN-EN  13889 (2003) voor Gesmede stalen sluitingen voor algemene hijsdoeleinden - D-sluitingen en harpsluitingen - Kwaliteitsklasse 6 – Veiligheid.

In het Duits heten deze dingen Schäkel, in het Frans manilles, en in het Engels dus shackles. Het is aan te bevelen om ze bij naam te kennen in de 3 belangrijkste Europese talen. We zullen ons hier echter beperken tot de Nederlandse en Engelse termen.

Toepassing van shackles

We nemen aan dat je bedoelt om mee te hijsen of heffen.... Want bij de Argh gaan we ons niet druk maken over het slepen van auto’s of ze uit de blubber te trekken. Ook niet over het vastzetten van een stier aan een paaltje in de wei, of het produceren van een een kunstwerk uit gelaste stalen objecten.  Er worden tenslotte ook allerlei sluitingen gemaakt die niet voor hijswerkzaamheden zijn toegelaten.

D-sluit-all

Bijvoorbeeld voor de visserij, watersport, land- en tuinbouw, of om je roeiboot af te meren. Vaak vind je die in brochures vermeld als handelssluitingen. Je herkent ze vrijwel direct omdat het rondstaal van de bout even dik is als het rondstaal van de benen en boog .... en er staat meestal helemaal niets op.

Deel 2: Eisen aan een shackle

gearchiveerd onder: ,