Beamclamp deel 4 - schuin gebruik

Schuin gebruik is bijna onoverkomelijk....

Het mag bekend zijn dat heel veel staalprofielen in daken onder een lichte hellingshoek zijn aangebracht om het regenwater te kunnen afvoeren (afschot) dat op een 100% horizontaal dak nergens heen zou lopen en zich in een steeds dieper wordende “kuilen” zou ophopen. 
Het is dus voor de veiligheid van de productie wel goed om te weten of er met ‘wateraccumulatie’ rekening moet worden gehouden, als er door een spantklem wat meer doorbuiging in de gordingen wordt veroorzaakt.....
N-superclamp-h120De regelgeving met betrekking tot een aantal vormen van dakhellingen houdt vaak een hellingshoek van 15 graden aan. Dezelfde waarde wordt door een fabrikant als Superclamp als geen probleem opgegeven voor de normale ‘beam clamp’ types die zij op de markt brengen, rechts een voorbeeld hiervan. Maar Superclamp was de ‘uitvinder’ en ze maken heel veel soorten klemmen en die zijn vaak zeer goed doordacht en, dat laat zich raden, ook niet echt de goedkoopste.

In de onderstaande figuren is 15 graden “schuin” weergegeven op een ander merk / type. Daarbij is wel meteen duidelijk dat het staalprofiel – bij de 3e en 5e figuur hieronder - dat onder 15 graden wordt belast, deze kracht wel moet kunnen opnemen. Het antwoord daarop kan alleen maar komen van de constructeur. Ofwel het profielstaal zelf is sterk genoeg, ofwel er zijn voldoende koppelstaven in de buurt van de klem aanwezig om de extra spanningen op te vangen bij deze vorm van dubbele buiging.
      1                  2                 3                   4               5                       6