VPT start BICKT

De VPT heeft het initiatief genomen tot het BICKT, het Brancheoverleg Inspectie, Certificering en Keuring Toneeltechnische installaties.

Doel van dit overleg is om met allerlei partijen overeen te komen wat er geinspecteerd moet worden, en welke criteria er gehanteerd worden wanneer een toneeltechnische installatie geinspecteerd, gecertificeerd en gekeurd wordt. Tot een paar jaar geleden schitterden de keuringsrapporten van de meest bekende keurder in het weglaten van details, en konden buitenstaanders uit zo'n rapport echt niet opmaken of zo'n installatie nu veilig te gebruiken was of niet. Inmiddels is er ook een fabrikant die de keurder veel meer laat meedenken, en er serieus werk van maakt: des te groter de ratjetoe dus. En tijd om eea te stroomlijnen, zeker nu allerlei beslissers "SIL3!, SIL3!" beginnen te roepen...

7 april j.l. was er een eerste overleg, met o.a. aan tafel een afvaardiging van PON, Argh!, een paar adviesbureau's, een paar trekkenwandbouwers en het Liftinstituut. Het lukte ons om constructief te werk te gaan en een paar doelen te formuleren; 30 mei is de volgende vergadering, we houden u op de hoogte.

(Roy, 23 mei 2011)