Training Bediening Trekkenwand

Afgelopen december heeft in Orpheus (Apeldoorn) een eerste lichting technici met goed gevolg de Training Bediening Trekkenwanden afgerond. Het betrof een basiscursus, qua eindtermen ingevuld volgens artikel 7 van het arbobesluit, en ruim de (nog niet gepubliceerde) nieuwe eindtermen BMT dekkend.

Deze trainingen worden gegeven door Rinus Bakker en Toon de Vries. Rinus verzorgt de elementaire hijstechniek, Toon traint de cursisten in het bedienen van de trekkenwand, in dit geval een Stalogic Centurion. Focus ligt op twee zaken: wat zijn de materialen die de technici van dag tot dag gebruiken, en de trekkenwand ter plaatse. De tecnnici daar bedienen namelijk niet alleen de trekkenwand, maar gaan ook dagelijks om met wind up statieven, takels en truss; dus ook dat diende meegenomen te worden volgens artikel 7 van het arbobesluit.Art 7.18 lid 1: "Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten."

UItganspunten voor de training waren:

  • alleen bedienen bij werklicht (dus geen shows draaien)
  • (maximaal) twee trekken koppelen
  • hoog en laagmerken programmeren

De training duurde 8 dagdelen: twee delen instructie op de trekkenwand; één in huis bij de technici om alle aanwezige hijs en hefmiddelen te behandelen; vier dagdelen theorie en rekenwerk; en het laatste dagdeel examen (theorie en praktijk).

Roy Schilderman verzorgt hierin uit hoofde van Argh voor de legitimering naar het arbobesluit en de nieuwe eindtermen BMT.

gearchiveerd onder: ,