Publikatie FEM

De FEM heeft een stuk gepubliceerd over Hand-operated and power driven hoists for special purposes. FEM staat voor Federation Europeenne de la Manutention, een verbintenis tussen allerlei Europese fabrikanten van hijsgereedschappen.

In dit stuk (FEM 9.756 - 08.2004) proberen ze vast te leggen wat men moet doen en laten wanneer er boven personen gehesen wordt. Het gaat uitvoerig in op allerlei technische details van de werktuigen zelf en gaat bovendien voor een groot deel over lieren die wij nooit gebruiken... Tja, eigenlijk gaat het alleen maar over het onderhouden van hun spul, en niet over het gezonde verstand gebruiken.
Argh! heeft inmiddels zitting in de normcommissie Evenementen (8020) binnen de afdeling Elektrotechniek van het NEN, en deze commissie heeft kortgeleden de NPR 8020-10 voor commentaar gepubliceerd. Deze Nederlandse Praktijk Richtlijn behandelt de verhoging van de VeiligheidsFaktoren (of het verlagen van de veilige werklast) bij het hijsen (en dus ook stilhangen) boven publiek.
Meer informatie over de FEM in Nederland: Vereniging FME-CWM, Postbus 190, Boerhaavelaan 40, NL-2700 AD Zoetermeer, Tel: +31-79-353 11 00, ako@fme.nl, www.fme.nl. 

gearchiveerd onder: , ,