In Memoriam: Luc Hemelers


luc-metwitOp 30 juni j.l. is Luc Hemelers overleden. Luc was rigger van het eerste uur in de entertainment, die met hart en ziel zijn werk deed en het vak rigging naar een hoger level bracht. We hebben in zijn nagedachtenis een
In Memoriam pagina gemaakt.