Competentieprofielen

Binnen de NEN werkgroep 'constructieve aspecten' is begonnen aan het opstellen van een document 'competentieprofielen'. Dit document moet richting geven aan mensen in binnen dit beroep zelf, en aan het onderwijsveld.

 

Binnen de NEN werkgroep (waar o.a. de 8020-10, 11, 13-ontw en 14 door uitgebracht zijn) is men met een aantal mensen hard bezig aan een document over 'competentieprofielen'. Inhoudelijk kunnen we er op dit moment nog niet op ingaan, behalve dat het een stuk moet worden waar zowel het werkveld zelf, als ook het onderwijs veel aan zal hebben. Afgelopen december zijn we er hard aan gaan werken met zo'n twee vergaderingen per maand. Voor dit stuk zijn Willem Westerman (VVEM, OSAT, De Regelaar etc) en Michiel van der Zijde (Silk Productions) aangeschoven om dit stuk een breed karakter te geven, wat zowel voor 'theater' als voor 'evenementen' bruikbaar is.

Correctie PON
Op de website van het VPT staat dat het Platform trekkenwand Operators Nederland (PON) dit stuk aan het schrijven is, in samenwerking met andere partijen. Dit is 'een beetje grootspraak': Argh! is bij het PON aangeschoven om input en steun aan het platform te geven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door commentaar en achtergronden te leveren bij documenten die in de 8020 serie. Ook kan het PON via de Argh! weer feedback geven aan deze stukken, wat toch heel wat anders is als deze stukken "schrijven".

Jeroen, Roy - 3 april 2009