CEN workshop 25

De CWA 25 heeft haar stukken gepubliceerd voor kommentaar. Dit is een eerste Europees initiatief voor hijs- hef- en 'lastdragende' installaties in de entertainment.

Het bestaat eigenlijk uit drie delen:
- Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry
- Part A: Specification for design and manufacture of aluminium and steel trusses and towers
- Part B: Use of aluminium and steel trusses and towers


In dit europese schrijfsel hebben een flink aantal partijen getracht vast te leggen hoe omgegaan moet worden met hijs- en hefmiddelen in theater, popconcerten enz. De documenten kun je downloaden bij CENELEC.

gearchiveerd onder: