CEN workshop 25

CEN workshop 25 over hijsen en heffen in de entertainment industrie, is min of meer afgerond.

Op de laatste vergadering in maart zijn bijna alle partijen accoord gegaan met de tekst zoals deze op tafel lag. Er moet nog goedkeuring uitgesproken worden over kleinigheden als taalgebruik, een paar kleine aanpassingen, en dan zal het door het CEN in een CEN jasje gegoten worden, en wordt het gepubliceerd. Het gaat allemaal langzamer dan verwacht natuurlijk, de verwachting is dat het net juli of augustus gepubliceerd wordt. (Roy, 27 april 2008)

gearchiveerd onder: , ,