BOEH commentaar ronde gestart

"Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties"

De VPT heeft een poos geleden de BOEH werkgroep opgericht: BrancheOverleg Evenementen Hijsinstallaties. Inmiddels is een document gepubliceerd met bovenstaande titel. Achtergrond van dit document is: wat moet je doen om bestaande installaties - zoals mechanische trekkenwanden, podiumliften - naar tevredenheid en vooral veilig te (mogen) blijven gebruiken.

Meegewerkt aan dit document hebben de VPT, VSCD, Trekkenwand Operators Nederland, theateradvieseurs, trekkenwandbouwers, Liftinstituut en TüV. Gert Jan Brouwer en Roy Schilderman verdeelden de voorzitter - secretaris rollen.

Hier kun je het BOEH document downloaden, commentaar kun je insturen bij het secretariaat van de VPT: secretariaat@vpt.nl ter attentie van Francis Klunder. Commentaar dient gegeven te worden met behulp van dit formulier. Hierbij horen we graag wie je bent en wat je functie is.

Tot na de zomer is er tijd om commentaar te leveren.