100e Rigging Cursus van Rhino Rigs

Cursussen op het gebied van rigging in de entertainment zijn in binnen- en buitenland volop in ontwikkeling, onder meer om te komen tot een nationale vorm van certificering. Een van de docenten van het eerste uur is Rinus Bakker van Rhino Rigs die na 17 jaar het examen over de 100e riggingcursus heeft afgenomen. Ook internationaal gezien een mijlpaal.

 

Als pionier van het eerste uur in het riggingvak in Nederland en één van de opichters van de ARGH is Rinus Bakker (eigenaar van Rhino Rigs) altijd aktief geweest in het promoten van veilig werken in dit vak.

In het kader daarvan werd eind jaren 80 al op informele wijze aan trainingen gedaan binnen Rhino Rigs.  En dat werd uitgebreid door eind 1992 voor het eerst op formele wijze voor werknemers van buiten de firma een 5-daagse training “Elementaire Hijstechniek in de Entertainment” te geven.

Sindsdien zijn deze trainingen in Nederland en Belgie (in samenwerking met LGO)  uitgegroeid tot de “Standard of the Industry”, terwijl ze ook geregeld buiten “de Lage Landen” werden gegeven. Dat laatste dan vaak in samenwerking met Prolyte Products, dat zo een voor de dealer welkome aanvulling kon verzorgen op de Prolyte product-trainingen. Die buitenlandse trainingen vonden onder andere plaats in Moskou, Dubai, Zagreb, Durban, Johannesburg, Madrid, Lissabon & Novi Sad.

Al met al volgden in die 17 jaar ongeveer 1150 personen deze 5-daagse trainingen, die heel specifiek gericht zijn op het uitvoeren van hijs en hef-werkzaamheden in de entertainment sector. De groepen van deelnemers waren (en zijn) afkomstig uit alle sectoren van de evenementen industrie: pop-concerten, -festivals, theater, opera en dans, film & tv, standbouw enz.

89e Examen bij Avitel in Lissabon (met tolk Pedro Nascimento)

Nu, in mei 2009, vond de 100e van deze Rigging trainingen plaats in Utrecht/DeMeern. Een mijlpaal met voor de deelnemers ook een extra feestelijk tintje: met touwtjes, tijdmelding en tintelende wijn na afloop....

Dat helaas niet alle deelnemers slaagden voor het examen, heeft de feeststemming niet mogen onderdrukken. De algemene reactie is altijd voor 80-90% (zeer) positief, en de brede erkenning is dat de nieuw verworven kennis zeer waardevol is gebleken en ook zeer goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Ook is er al vele malen de opmerking gemaakt “dat er hier in één week meer wordt geleerd, dan in drie of vier jaren op de MBO- of HBO opleiding” voor de podiumsector.

Op dit moment werkt Rhino Rigs mee bij het NEN aan het ontwikkelen van een structuur voor rigging competenties, waarbij ook het reguliere onderwijs de kans zal krijgen om een inhoudelijk zinvolle rigging opleiding te gaan verzorgen. Als daarmee allerlei onzinnige en soms ronduit verwarrende flauwekul uit de verspreiding van de riggingkennis kan worden geweerd is het nagestreefde doel van verhoging van de veiligheid weer wat dichterbij.

Mede het oog daarop zijn er binnen de ARGH meer leden zich gaan bezig houden met verspreiden van kennis en opleiden van aankomende riggers.

zie ook: LGO België en Prolyte


Rinus Bakker / Roy Schilderman - 21 mei 2009