ARGH! is de Nederlandse Vereniging van Riggers en Grounders

Argh! is de Nederlandse belangenvereniging voor riggers en grounders.

Argh! stelt zich hetvolgende tot doel:

“Het verenigen van een ieder die werkzaam is binnen of nauw betrokken is bij het vakgebied van rigging in Nederland, het behartigen van en opkomen voor hun belangen, het standaardiseren van werkwijzen en methoden, het bevorderen van veiligheid en veilige werkomstandigheden, het verkrijgen van erkenning voor de beroepsgroep, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Op het moment zijn er geen criteria waarop gezocht kan worden. Voeg deze toe via het tabblad 'Criteria'.